Ansvarsfraskrivelse

Danish

Clavis Capital ApS er en registreret selvforvaltende alternativ investeringsfond i overensstemmelse med § 3, stk. 1, nr. 1 i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (”FAIF-loven”) samt § 2 i bekendtgørelse nr. 782 af 26. juni 2013 om alternative investeringsfonde.

I medfør af FAIF-lovens § 5, stk. 3 og § 4 i lov nr. 403 af 28. april 2014 henvender denne hjemmeside sig kun til (i) professionelle investorer bosiddende i Danmark og (ii) investorer som forpligter sig til at investere mindst 100.000 euro og skriftligt erklærer sig bekendt med de risici, der er forbundet med den påtænkte investering eller forpligtelse bosiddende i Danmark. Ved en professionel investor forstås investorer, der opfylder betingelserne i FAIF-lovens § 3, stk. 1, nr. 37.

Denne hjemmeside er udarbejdet udelukkende med henblik på at orientere professionelle investorer. Hjemmesiden er ikke og skal hverken opfattes som et tilbud eller opfordring til at købe eller sælge værdipapirer samt investeringsbeviser.

Information, beregninger, vurderinger, skøn og forventninger på denne hjemmeside træder ikke i stedet for læserens eget skøn over, hvorledes der bør disponeres og vurdering af markedet. De offentliggjorte oplysninger er udelukkende Clavis Capital ApS’ forventninger og således på ingen måde rådgivning. Clavis Capital ApS kan ikke gøres ansvarlig for tab, som besøgende får som følge af dispositioner foretaget på baggrund af denne hjemmeside.

Clavis Capital ApS arbejder løbende for, at informationen på denne website er opdateret, således at oplysningerne er korrekte og retvisende, men Clavis Capital ApS påtager sig intet ansvar for hjemmesidens nøjagtighed og fuldkommenhed.

Hjemmesiden er beskyttet af lov om ophavsret, hvorfor enhver anvendelse i original eller ændret form af denne hjemmeside eller dele heraf forudsætter tilladelse fra Capital Capital ApS.

English
Return to homepage